طراحی فرش

طراحی فرش

فرقی نمی کند چه نوع طراحی ای برای فرش خود نیاز دارید ، یک طراحی ساده و خلوت یا یک طرح شلوغ . ما به کمک دانش و سلیقه هنری متخصصانمان در واحد طراحی فرش ، قادر خواهیم بود، از ابتدا نقطه زنی و طراحی آن را انجام دهیم.

photo_2017-11-22_16-42-28