طراحی و چاپ

چاپ روی هر چیزی

photography2

بله چاپ روی هر چیزی با بالاترین کیفیت ، ما میتوانیم با دستگاه هایی که در اختیار داریم تصاویر منتخب شما را روی فرش ، لباس یا هر چیزی چاپ کنیم ، روی فرش ؟ یعنی تابلو فرش ؟ هم بلی هم خیر ، بلی چون تصاویر شما با بالاترین کیفیت و دقت رنگ روی فرش چاپ میشود ، خیر چون دستگاههای ما تصویر را روی فرش چاپ میکنند نه بافت ! در صورتی که بافت تابلو فرش به علت محدودیت رنگ در نخ ها تصاویر شما را با 80 درصد کمبود رنگ مواجه خواهند کرد. پس چاپ روی فرش بهتر است.